Pimpinella

Pimpinella eller pimpinell kan som namn syfta på flera olika växter. Det är dels ett vetenskapligt namn på ett växtsläkte, dels folkligt namn på flera växter ur familjerna rosväxter och flockblommiga växter. Rötterna har använts för att krydda vin, och namnet har använts även för det vin som blivit smaksatt på detta vis. Denna användning finns återgiven i flera av Carl Michael Bellmans verk.

Olika växter

Rosväxter

  • Pimpinell, Sanguisorba minor. Se: Pimpinell
  • Sanguisorba officinalis, Pimpinell, Pimpernell, Bibernell eller Pimpinella italica. Se: Blodtopp

Flockblommiga växter

  • Pimpinella saxifraga, bockrot eller backanis. Se: Bockrot
  • Pimpinella anisum, Anis. Se: Anis

Bellman och pimpinella

Hos Bellman förekommer Pimpinella i flera av Fredmans epistlar. Här citeras några. (Observera att stavningen är Bellmans egen.)

Ep. 63 Diktad midt i veckan

Pimpinella Mor Maja häller
Uti glas och krus.

Ep. 82 Efter Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna

Hvila vid denna källa,
Vår lilla Frukost vi framställa;
Rödt Vin med Pimpinella a)
Och en nyss skuten Beccasin.

––––––––––
a) En vanlig felcitering är "Rött vin och Pimpinella." Det korrekta med antyder att det är en tillsats för smakförbättring. Det är roten av Sanguisorba minor, som avses

Externa länkar

Information

Het artikel Pimpinella in de Zweedse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale ranglijst van populariteit in beslag:

Presenterat innehåll i Wikipedia-artikeln extraherades i 2021-06-14 baserat på https://sv.wikipedia.org/?curid=680327