Old Tjikko

Old Tjikko

Old Tjikko är en granFulufjället i Dalarna. Den är enligt tester världens äldsta kända individuella trädklon, då den genetiskt är samma individ som 9 550 år gamla döda rester av rotsystem på samma plats.

Beskrivning

Trädet är enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ.[1]

Old Tjikko har haft många stammar genom åren då själva träden bara lever några hundra år, vilket är anledningen till att kol 14-datering var nödvändig istället för att använda dendrologisk datering. Delar av rotsystemet har dock hela tiden överlevt och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Inga "originaldelar" av trädet är alltså "vid liv", men det är genetiskt sett samma individ som den som växte där för 9 500 år sedan. Ursprungligen har den troligen vuxit i så kallad krummholzform, men i takt med att klimatet blivit varmare har riktiga stammar börjat växa upp. Den nuvarande (2008) är ungefär fem meter hög. Trädet fick sitt namn efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko.[2]

Omkring 20 granar äldre än 8 000 år har hittats i området från Lappland till Dalarna,[1] däribland den med Old Tjikko jämngamla Old Rasmus.[3] Chansen att göra den här typen av fynd är särskilt hög i bergstrakter bland annat eftersom avståndet mellan träden skyddar mot skogsbränder och miljön sällan har utsatts för omfattande skogsbruk. Upptäckten av denna och andra mycket gamla granar i fjällen har förändrat synen på granens i övrigt relativt sena etablering i Skandinavien.[4]

På andra håll i världen finns äldre trädkloner i form av så kallade klonkolonier, där en och samma individ sprider sig i form av flera genetiskt identiska men separata individer. Exempelvis Pando, ett aspbestånd (Populus tremuloides) i Utah, har beräknats vara minst 80 000 år och kanske ända upp till 1 000 000 år.

Bilder

Källhänvisningar

Externa länkar

Information

Het artikel Old Tjikko in de Zweedse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale ranglijst van populariteit in beslag:

Presenterat innehåll i Wikipedia-artikeln extraherades i 2021-06-14 baserat på https://sv.wikipedia.org/?curid=1108365