Lista över svenska marscher

Detta är en icke-komplett lista över svenska marscher ordnad efter kompositör, titel och eventuellt förband.

Ordnade efter kompositör

Erik Andersson (1908 – 1969)

 • Överste Sellin. Annan titel: Ungdomsmarsch
 • Överste Smedmark

Tore Andersson (f. 1937)

 • Blekinge-Hälsning (1977)
 • Carlshamns Castell (1974) - Ordenssällskapet Castellanerna
 • Carlshamns Flagg (1972) - Karlshamns kommun
 • Christoffer Schröder marsch (1973) - Karlshamns musikkår
 • Den svenske kustjägaren (1975) - Rörliga Kustartilleriets marsch
 • Festival (1988)
 • Födelsedagsmarsch (2006)
 • Hälsning till Rönne (1982) - Rönne Byorkester
 • Nordenhamer-marsch (1979) - Die Stadt Nordenham
 • Schwedischer Kinderliedermarsch/ Svensk Barnvisemarsch (1971)

Robert Arnoldsson (1869 – 1917)

 • Honnör för Vita Gardet

Patric Aurell (f. 1968)

 • Christinamarsch
 • Hallandsklanger
 • Marcia Hallandia

Ingemar Badman (f. 1958)

 • Artillerikamrater
 • Ex libris
 • Framåt med Hemvärnet
 • Hemvärnet på marsch
 • Hälsingekamrater
 • I midnattssolens land
 • Indirekt eld
 • Kalmarbrigaden - Kalmar regementes marsch
 • Leve Jönköping
 • Marcia Honkamaa
 • Marsch ROSIN[1]
 • Med blixt och lyra[2]
 • Med svärd och eklöv - Statens Järnvägars driftvärns marsch
 • Mot nya segrar!
 • Pennan och svärdet
 • Regementschefens marsch
 • Sjöängskamrater
 • De smattrande trumpeterna
 • Smålands lejon
 • Stabschefens marsch
 • Ystad International Military Tattoo March
 • Åter till Borgen
 • Överste Wilhelm af Donner

Ch. (Carl) Bagge (1803 – 1865)

 • Bohusläns regementes marsch (före 1857)

Per Berg (1897 -– 1957)

 • Armé och marin
 • Den svenske flygsoldaten
 • Hertigen av Västerbotten (Kavallerimarsch)
 • Kungarop
 • Svensk högvakt
 • Överste Cavalli (Pansarmarsch)

Axel Bergendahl (1839 – 1909)

 • Svea trängregementes marsch

Axel Bergström (1864 – 1907)

Erik Berndalen (f. 1981)

 • Sveriges veteraners marsch
 • Upplands-Broarnes marsch
 • Vägen framåt

Joel G. Bågesund (f. 1995)

 • Ekarnas stad
 • Eksjö Vaktparad
 • Förste-trombonisten (Annan titel: Forsman-marsch)
 • Givakt!
 • Grönt ljus!
 • Juventum
 • Kårchefens farväl
 • Överste Patrik Ahlgren (Annan titel: Vykort från regementet)

Gustaf Björlin (1845 – 1922)

 • General Björlin

Bror Oskar Bogren (1855 – 1925)

 • Skånska trängregementets marsch

Carl Braun (1788 – 1835)

 • Svenska arméns paradmarsch

Knut Broberg (1895 – 1986)

 • Älvsnabben

Oswald Brodin (1914 – 1987)

Hjalmar Carlsson (1863 – 1950)

 • Norrlands dragonregementes marsch

Emil Dahlström (1866 – 1944)

Helge Damberg (1885 – 1961)

 • Hemvärnsmarsch
 • Favorit Marsch
 • Janitscharernas marsch
 • Lägerliv
 • Marsch Da Capo
 • Svensk flygarmarsch - Flygvapnets defileringsmarsch
 • Tellusmarsch
 • Tre Kronor
 • Victoria-marsch

Åke Dohlin (1921 – 1997)

 • Blekinge flygflottiljs marsch
 • Blekinge hemvärn
 • För kustartilleriet
 • HMS Carlskrona
 • Kungliga Örlogsmannasällskapets marsch
 • Kungamarsch
 • Kungsleden
 • Kustartilleriets paradmarsch
 • Kustflottans marsch
 • Leve Flottan!
 • Marcia Åke, översten
 • Marinens krigshögskolas marsch
 • Marinens officershögskolas marsch
 • Marsch till Hoglands park
 • Militärparad
 • Nordergutarna - Fårösunds marinbrigads marsch, f.d. KA 3:s marsch
 • Officersförbundets marsch
 • Sankt Andreaslogen Carl Johans högtidsmarsch
 • Sankt Johanneslogen Gustafs högtidsmarsch
 • SjöLund
 • Skeppsgossen
 • Svensk kustbevakning
 • Vattenfalls driftvärns marsch
 • Svenska officersförbundet
 • Under amiralsflagga
 • Under svensk örlogsflagga
 • Vittus

Andreas von Düben, den yngre (1673 – 1738)

 • Narvamarsch

Åke Edenstrand (1939 – 2013)

 • Kavalleriparad
 • Överste Mohlins marsch (Gränsjägaren)

Carl Ekberg (1858 – 1936)

 • Karlskrona grenadjärers marsch
 • Smålands grenadjärkårs marsch

Knut Ekström (1891 – 1918)

 • Fanvakten

Sigfrid Ekström (1886 – 1953)

Erik Elfgren (1875 – 1965)

 • Västmanlands trängkårs marsch

Aron Ericson (1840 – 1922)

 • Dragonerna komma
 • Kavallerimarsch

Julius Ferry (1873 – 1959)

 • Östgöta trängkårs marsch

Jörgen Flink (f. 1964)

 • Vid dubbeleken

Erik Friman (1835 – 1891)

 • Norra skånska infanteriregementets marsch

Börje Granath (1928 – 2007)

 • Vingar över Norrland

Owe Green (1923 – 2009)

 • Pansarkamrater

Per Grundström (1886 – 1975)

 • Beväringsliv
 • Festmarsch (även kallad 300-årsdagen, Hallands reg 1923)
 • General Cederschiöld - Norrlandskustens marinkommandos marsch, f.d. KA 5:s marsch
 • I gevär!
 • I sommarstaden
 • Impromptu
 • Kometen
 • Med klingande spel
 • Souvenir (även kallad Olofmarsch)
 • Svensk polismarsch
 • Takt och ton (Militärmarsch)
 • Till strid

Harry T. W. Gullstrand (1901 – 1994)

 • FBC/Hemvärnets jubileumsmarsch
 • Ryttarfest
 • Överste Nordqvist

Gustaf, prins (1827 – 1852)

 • Dragonmarsch

Ille Gustafsson (1898 – 1981)

Bo Hartog (1914 – 1998)

 • Kalmar flygflottiljs marsch

Ferdinand Heimdahl (1848 – 1929)

 • Hallands bataljons marsch
 • Karlskrona artillerikårs marsch

Birger Hellström (1914 – 2005)

 • Göta luftvärnsregementes marsch

August Herrman (f. 1831)

 • Geschwindmarsch
 • Uplands Regementes gamla Defileringsmarsch 1880-1888 af Herrman

Hildebrand Hildebrandsson (1791 – 1858)

 • Värmlands regementes marsch

Johan Hoffman (1835 – 1922)

 • Livregementets husarers marsch

Victor Holtz (1859 – 1908)

 • Vaktombytet (Skarpöborgarnas marsch)

Carl Adolf Hyltén (1864 – 1925)

 • Norrlands artilleriregementes marsch

Sverker Hållander (1943 – 2002)

 • Hemvärnets stridsskolas marsch
 • Krigsflygskolans marsch
 • The Solitaire

Erik Högberg (1869 – 1960)

 • Amiral Palander
 • Svenska Flottan

Axel Jacobsson (1862 – 1930)

 • Under värnplikt

Jerker Johansson

Adolf Johnsson (1847 – 1921)

 • Svea ingenjörregementes marsch ("Frösundapolkan")

Folke Jönsson

Johan Kjellberg (1846 – 1904)

 • General Toll

Egon Kjerrman (1920 – 2007)

 • VM-marsch
 • CA-march (1992)

Gösta Korsgren (1865 – 1944)

Orion Köhlström (1841 – 1902)

 • Göta trängregementes marsch

Ingvar Leion (f. 1930)

 • Pastisch
 • Västgötabrigaden (tidigare titel: Khatchaturisk marsch)

Jörgen Lidberg (1930 – 2001)

 • Hälsinge flygflottiljs marsch

Olof Lidner (1867 – 1949)

 • Kavalleri V

Ferdinand Lindgren (1899 – 1984)

 • Skånska luftvärnsregementets marsch
 • Bohusläns regementes defileringsmarsch

Johan Lindsten (1600-talet)

 • Marche de la Garde Rojale à Stockholm (Kongliga Lifgardets marsch)

Verner Lindström (1894–- 1964)

 • Fjärde flygkårens marsch

Olof Lindsten (ca 1675 – 1740)

 • Stenbocksmarschen (Konong Carl XII:s fält marche)

Gustaf Ferdinand Lundin (1849 – 1910)

 • Smålands husarregementes marsch

Per Lundkvist (1916 – 1999)

 • I takt med tiden

Helge Lundqvist (f. 1921)

 • Nordsalut

Carl Axel Lundvall (1840 – 1909)

 • Fältmarsch
 • Göta ingenjörskårs marsch
 • Liniemarsch

Wilhelm Löfdahl (1866 – 1934)

 • Gotlands artillerikårs marsch

Nils Malmberg (1872 – 1945)

 • Södra skånska infanteriregementets marsch

Gunnar Medberg (1927 – 1989)

 • Armétygförvaltningens driftvärns marsch

Hjalmar Meissner (1865 – 1940)

 • Kungliga Kalmar regementes marsch

Hjalmar Modéer (1908 – 1959)

Emil Monthan (1875 – 1954)

 • Positionsartilleriregementets marsch

Johan Gustaf Müller (1810 – 1884)

 • Lübner Jäger

Hugo Myrtelius (1892 – 1977)

 • The Colonel
 • Jubilumsmarsch

Oscar Möller (1886 – 1960)

 • Kungliga Krigsskolans marsch

August Nilson (1845 – 1927)

 • Blekinge bataljons marsch

Enoch Nilson (1898 – 1953)

 • Artilleriskjutskolans marsch

August Reinhold Nylander (1819 – 1895)

 • Norra skånska infanteriregementets marsch

Bengt Ohlsson (1924 – 1996)

 • Sundsvalls luftvärnskårs marsch (Nu eller aldrig)

Harry Ohlsson (1901 – 1987)

 • Luftvärnskadetten (tidigare: Överste Ekroth)

Gösta Ottervik (1911 – 1979)

 • Internationell gemenskap

Sture Persson (1914 – 1978)

 • Flygkadetten (Även: Sveriges värn)

Carl Fredrik Ringvall (1848 – 1910)

 • Kongliga Gotlands Infanteri Regementes Parad Marsch

Georg Ringvall (1880 – 1935)

 • Amiral Sparre
 • Fidra
 • Leve Amiralen
 • Leve Marinen!
 • Manövermarsch
 • Med örlogsmän
 • Svensk militärmarsch
 • Under Svenska Fanor

Helle Rosén (1914 – 1991)

 • Kungliga Skaraborgs flygflottiljs marsch (Överste Folke Ramström)

Richard J:son Rune (1869 – 1949)

 • Smålands artilleriregementes marsch

Gustaf Rydberg (1860 – 1904)

 • Västernorrlands regementes marsch

Sam Rydberg (1885 – 1956)

Per-Gunnar Råberg (f. 1932)

 • General Erik G. Bengtsson
 • Stratos

Johan Rösell (1883 – 1948)

 • Östgöta luftvärnsregementes marsch

Fredrik Salling (1744 – 1821)

 • Marche de Bergsregiment

Sven Samuelsson (1918 – 1996)

 • Fallskärmsjägarmarsch (tidigare: Gyllene örnen)

Carl von Schwerin (1825 – 1866)

 • Festmarsch (Schwerinska marschen)

Harry Sernklef (1923 – 2009)

 • Ars robur nostrum (Konsten vår styrka)
 • Flygvapnets paradmarsch
 • Generalfälttygmästaren
 • Gå på marsch!
 • Kommendanten
 • Svensk kavallerimarsch
 • Ångermanlandsbrigaden

Thomas Sillrén (f. 1949)

 • Arméns tekniska skolas marsch

August Sjögren (1862–1929)

 • Karlskrona kustartilleriregementes marsch

Robert Sjölin (1926-2019)

 • General Wahlgrens marsch
 • I Glasriket
 • Tamburmajoren
 • Ölandsbron
 • Överbefälhavaren

Björn Skärfstad (1933 – 2004)

Ludvig Smith (1872 – 1939)

 • Norrlands trängregementes marsch

Gustaf Ström (1866 – 1927)

 • Artillerimarsch (kallad: Artilleri V)

Georg Strömberg (1845 – 1932)

 • Kronprinsens husarregementes marsch

Gustaf Sundell (1900 – 1993)

 • Mot ljusare tider (tidigare: I Jämtbygd)
 • Svenska toner

Verner Sundgrén (1865 – 1937)

 • Norrbottens fältjägare
 • Under Bodens kanoner

Gustaf Svensson (1897 – 1967)

 • Hemvärnsmarsch, – Rikshemvärnscentrums marsch

Gustaf Söderberg (1863 – 1926)

 • Fälttelegrafkårens marsch

Claes Söderlund (1902 – 1975)

 • Svensk entrémarsch

Hans Jacob Tengvall (1787 – 1863)

 • Marsch af H. J. Tengvall

Otto Trobäck (1872 – 1938)

 • I parad

Kurt Westerling (1928-2020)

 • Transportflygenhetens F 7 marsch

Gunnar Wickström (1907 – 1989)

 • På vakt vid Östersjön

Ivar Widner (1891 – 1973)

 • Arosmarch, op 6 - Västerås Stads marsch antagen 1997
 • Infanteribrigaden (1925 till chefen Hälsinge reg Gösta Liljehök)
 • Infanteri-marsch (1922)
 • Käcka gossar (1923)
 • Flaggmarsch
 • Narviksgutten
 • Svensk signalmarsch nr 1
 • Svensk signalmarsch nr 2
 • Tre Kronor (1971 till Svenska Militärsamfundet)
 • Vår flotta (1917) - Berga örlogsskolors marsch

Viktor Widqvist (1881 – 1952)

 • Bodens ingenjörskårs marsch
 • Chefsmarsch - Sydkustens marinkommandos marsch
 • Fladdrande fanor - Ubåtsvapnets marsch
 • Flaggan i topp!
 • Friska vindar
 • Från broslaget
 • Militärfest
 • Mälardrottningen
 • Norrlandsfärger - Norra militärområdets marsch
 • Stadionmarsch
 • Sångarmarsch
 • Sverige på vakt
 • Under blågul fana - Försvarsmaktens marsch

Bertil Wiklander (f. 1909)

Axel Wintzell (1856 – 1897)

 • Blekinge bataljons marsch

Edvard Åkerberg (1882 – 1966)

 • Kungliga Hälsinge regementes defileringsmarsch

Sigvard Åkerman (1908 – 1960)

 • Sjökrigsskolemarsch

Petter Åkeson (f. 1973)

 • Marcia Lynx

Magnus Hylander (f. 1967)

 • The Firefighter
 • Polacksbacken - Ledningsregementets Veteraners marsch
 • Major Samuelsson

Okända upphovsmän

Ordnade efter titel

A

 • Adlerflug - "Marinflygets marsch", "Försvarsmaktens Helikopterflottiljs marsch", " F 18:s marsch" – Hermann Ludwig Blankenburg
 • Admiral Stosch - ” Kronobergs regementes marsch”, ” I 11:s marsch" – Carl Latann
 • Alltid redo - ” Örebro scoutkårs marsch” (inofficiell i början av 1900-talet) - Max Formanowski
 • Amiral Wilhelm Dyrssen, – ”Ostkustens marinkommandos marsch”, – Emil Dahlström
 • Armé och marin, - "Mellersta underhållsregementets marsch”, – Per Berg
 • Armémarsch - Sam Rydberg
 • Arméns tekniska skolas marsch - Thomas Sillrén
 • Armétygförvaltningens driftvärns marsch - Gunnar Medberg
 • Arosmarch, op 6 - Västerås Stads marsch antagen 1997 - Ivar Widner
 • Artillerimarsch (kallad: Artilleri V) - Gustaf Ström
 • Artilleriskjutskolans marsch - Enock Nilsson
 • AUS-marsch - Sigfrid Ekström
 • Avanti - "Karlskrona örlogsskolors marsch" - ”KÖS marsch” – Sam Rydberg Ibland felaktigt omnämnd som Avanti per Patria
 • Avanti per patria - Sam Rydberg Ofta förväxlad med KÖS marsch, Avanti

B

C

 • CA-march (1992) - Egon Kjerrman
 • Chefsmarsch - "Sydkustens marinkommandos marsch", – Viktor Widqvist
 • Christinamarsch - Patric Aurell

D

E

F

G

H

I

 • Infanteribrigaden (1925 till chefen Hälsinge reg Gösta Liljehök) - Ivar Widner
 • Infanteri-marsch (1922) - Ivar Widner
 • I takt med tiden, – ”Flygvapnets officershögskolas marsch”, – Per Lundkvist
 • I beredskap - "Göteborgs marinbrigads marsch”, ” KA 4:s marsch"– Sam Rydberg
 • I flaggskrud - (tidigare: Fladdrande fanor) - Sam Rydberg
 • I fält - "Västra arméfördelningens marsch", – Sam Rydberg
 • I gevär - Per Grundström
 • I parad – ”Mellersta militärområdets marsch” – Otto Trobäck
 • I sommarstaden - Per Grundström
 • Ikaros - Sam Rydberg
 • Internationell gemenskap, – ”Skånska flygflottiljens marsch”, – ”F 10:s marsch” – Gösta Ottervik

J

 • Janitscharernas marsch - Helge Damberg
 • Jämtlands flygflottiljs marsch,– ”Fjärde flygkårens marsch”, – ”F 4:s marsch”, – Verner Lindström
 • Juventum – Joel G. Bågesund

K

L

M

 • Major Samuelsson - Magnus Hylander
 • Manövermarsch – ”Västkustens marinkommandos marsch” – Georg Ringvall
 • Marche de Bergsregiment - Fredrik Salling
 • Marche de la Garde Rojale à Stockholm (Kongliga Lifgardets marsch) - Johan Lindsten
 • Marcia Hallandia - "Hallands Hemvärnsmusikkårs marsch" - Patric Aurell
 • Marcia Lynx - Petter Åkeson
 • Marinens krigshögskolas marsch – Åke Dohlin
 • Marinens officershögskolas marsch – Åke Dohlin
 • Marinens paradmarsch – C F Wagner
 • Marsch af H. J. Tengvall - Hans Jacob Tengvall
 • Med landstormen - Ivar Widner
 • Med svärd och eklöv - "Järnvägarnas driftvärns marsch" - Ingemar Badman
 • The MMS March - Tillägnad Militärmusiksamfundet - Terence A. Kenny Utländsk marsch tillägnad svensk organisation
 • Mot ljusare tider (tidigare: I Jämtbygd) - Gustaf Sundell
 • Mälardrottningen - Viktor Widqvist

N

 • Napoleon-marsch, – ”Jönköpings regementes marsch”, – Albert Parlow
 • Narvamarsch, –” Kungliga Krigsskolans marsch”, – Andreas von Düben den yngre
 • Nordergutarna - "Fårösunds marinbrigads marsch”, ” KA 3:s marsch" – Åke Dohlin
 • Nordiska spelen - "Bråvalla flygflottiljs marsch”, ”F 13:s marsch", – Sam Rydberg
 • Nordsalut, – ”Totalförsvarets skyddsskolas marsch”, – Helge Lundqvist
 • Norra skånska infanteriregementets marsch - Erik Friman
 • Norra skånska infanteriregementets marsch - August Reinhold Nylander
 • Norrbottens fältjägare - Verner Sundgrén
 • Norrlands artilleriregementes marsch - Carl Adolf Hyltén
 • Norrlands dragonregementes marsch - Hjalmar Carlsson
 • Norrlands trängregementes marsch - Ludvig Smith
 • Norrlandsfärger - "Norra militärområdets marsch" - Viktor Widqvist

O

P

 • Pansarkamrater - Owe Green
 • Pastisch - Ingvar Leion
 • Pollacksbacken - Magnus Hylander
 • Positionsartilleriregementets marsch - Emil Monthan
 • Prinz Friedrich Carl, – ”Västmanlands flygflottiljs marsch”, – ”F 1:s marsch”, – Benjamin Bilse
 • På marsch - Sam Rydberg
 • På post för Sverige - "Öresunds marindistrikts marsch", – Sam Rydberg
 • På vakt - "Svea ingenjörkårs marsch" – ”Ing 1:s” marsch , – Sam Rydberg
 • På vakt vid Östersjön, ”Södertörns marinbrigads marsch”, – Gunnar Wickström

Q

R

 • Reginamarsch – "Flottans defileringsmarsch", – Ernst Urbach

S

T

U

V

 • Vaktombytet (Skarpöborgarnas marsch) - Victor Holtz
 • Vattenfalls driftvärns marsch - Åke Dohlin
 • Vaxholms kustartilleriregementes gamla marsch, – ”Roslagens marinbrigads marsch”, – ”KA 1:s gamla marsch”, – Robert Arnoldson
 • Victoria-marsch - "Västgöta flygflottiljs marsch", – ”F 6:s marsch” – Gösta Korsgren
 • Vid dubbeleken – Jörgen Flink
 • Vingar över Norrland - Börje Granath
 • Vivu esperanto - "Minvapnets marsch", – Sam Rydberg
 • VM-marsch - Egon Kjerrman
 • Vår flotta - "Berga örlogsskolors marsch", – Ivar Widner
 • Vårt hemland – Folke Jönsson
 • Vårt luftvärn - Sam Rydberg
 • Vägen framåt – Erik Berndalen
 • Värmlandspilen - Gunnar Medberg
 • Västernorrlands regementes marsch - Gustaf Rydberg
 • Västmanlands trängkårs marsch - Erik Elfgren

W

 • When the saints go marching in, – ”Hälsinglands flygflottiljs marsch”, – ”F 15:s marsch”, – Trad.
 • Wo lustig die Hörner erschallen - ”Kungliga Västgöta-Dals regementes förgaddring” - ”Kungliga Hallands regementes förgaddring” - ”I 16:s förgaddring” - Carl Faust Utländsk i Sverige antagen marsch
 • Värmlands regementes marsch - Hildebrand Hildebrandsson
 • Västgötabrigaden - Ingvar Leion

XYZ

-

ÅÄÖ

Ordnade efter förband

 • Försvarshögskolan, – ”Generalfälttygmästaren”, Harry Sernklef
 • Försvarsmakten, – ”Under blågul fana”, Viktor Widqvist
 • Försvarsmaktens Helikopterflottilj, – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
 • Försvarsmusikcentrum, – ”Svensk signalmarsch nr 1”, Ivar Widner
 • Krigsskolan, – ”Narvamarsch”, Andreas von Düben d.y.
 • Krigsskolans förgaddringsmarsch, – ” Fehmarn-Sund-Marsch”, Rudolf Piefke
 • Ledningsregementet, - ”I täten”, Sam Rydberg
 • Ledningsregementet Veteraner. - "Polacksbacken", Magnus Hylander
 • Ledningsskolan, – ”Fanvakten”, Knut Ekström
 • Militärhögskolan, – ”Schlippenbachs marsch”, upptecknad av Otto Fredrik Stålhammar 1708
 • Totalförsvarets skyddsskola, – ”Nordsalut”, Helge Lundqvist
 • Trängregementet, - ”Tellusmarsch”, Helge Damberg

Armén

Infanteriet

 • Kungliga Svea livgarde (I 1, I 1/Fo 44), - ”Svea livgardes marsch”, Wilhelm Körner
 • Kungliga Svea livgarde (I 1, I 1/Fo 44), – ”Svea livgardes defileringsmarsch”, Ille Gustafsson (Alternartiv marsch)
 • Kungliga Göta livgarde (I 2), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch”, okänd
 • Kungliga Värmlands regemente (I 2, I 2/Fo 52), - ”Pepitamarsch”, Carl Neumann
 • Kungliga Livregementet till fot (I 3), - ”Livregementet till fots marsch”, Carl Eilhardt
 • Kungliga Livregementets grenadjärer (I 3, I 3/Fo 51), - ”Livregementets grenadjärers marsch”, Carl Eilhardt
 • Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch”, okänd (1845-1870 och 1893-1927)
 • Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Wiener Rekruten-marsch”, Eduard Stoltz (1870-1883)
 • Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Napoleonmarsch”, Albert Perlow (1883-1893)
 • Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Nordiska spelen” Sam Rydberg (1929-1933)
 • Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch” samspelad med ”Er lebe hoch!”, okänd samt Ludwig Schlögel (1933-1953)
 • Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4, I 4/Fo 41), - ”Er lebe Hoch!”, Ludwig Schlögel (1953-1997)
 • Andra Livgrenadjärregementet (I 5), - ”Geschwind-Marsch”, Friedrich Zikoff (-1888, ej att förväxla med Geschwindmarsch, P4:s marsch)
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 5), - ”Erzgerzog Albrecht-Marsch”, Hermann Josef Schneider
 • Kungliga Västgöta regemente (I 6), - ”Vaktombytet”, Viktor Holtz
 • Kungliga Norra skånska infanteriregementet (I 6), - ”På marsch”, Sam Rydberg (1945-1963)
 • I 8, – ”Kungliga Upplands regementes marsch”, Axel Bergström
 • I 10, – ”Södermanlands regementes marsch”, okänd kompositör
 • Kungliga Kronobergs regemente (I 11), – "Admiral Stosch", Carl Latann
 • I 12, – ”Napoleon-marsch”, Albert Parlow
 • I 17 (defileringsmarsch), – ”Uddevallare”, Ferdinand Lindgren
 • I 18, – ”In Treue fest”, Carl Teike
 • I 19, – ”Finska rytteriets marsch”, okänd kompositör
 • I 20, – ”Helenenmarsch”, Friedrich Lübbert
 • I 20, (förgaddringsmarsch), – ” Fehmarn-Sund-Marsch”, Rudolf Piefke
 • Kungliga Värmlands regemente (I 22) - ”Värmlands vapen”, okänd
 • Kungliga Vermlands regemente (I 22) - ”Vermlands regementes marsch”, Hildebrand Hildebrandsson
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Hundert und eins”, Carl Faust (c:a 1850-1900)
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Jämtlands fältjägarregementes marsch”, Herman Berens (c:a 1900-1902)
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Jägerlust”, Josef Rixner (c:a 1905)
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Skytteparad”, Carl Latann (c:a 1905-1910)
 • Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23), - ”Erzgerzog Albrecht-Marsch”, Hermann Josef Schneider (1910-1927)

Övrigt

 • Ing 1, – ”På vakt”, Sam Rydberg
 • Jönköpings regemente, – ” Napoleon-marsch”, Albert Parlow
 • Kalmar försvarsområde, – ”Kalmarbrigaden”, – Ingemar Badman
 • Kristianstadsbrigaden, – ”Gripen”, Ille Gustafsson
 • Signalregementet, – ”Kungliga Signalregementets marsch”, Axel Bergström
 • Lapplands jägarregemente, – ”Friska tag”, Hjalmar Modéer
 • Livregementets grenadjärgrupp, – ”Kungl. Livregementets grenadjärers marsch”, Carl Eilhardt
 • Luftvärnsskjutskolan, – ”Till fronten”, Sam Rydberg
 • Luleå luftvärnskår, – ”Takt och ton”, Per Grundström
 • Lv 3, – ”Under värnplikt”, Axel Jacobsson
 • Lv 4, – ”Svensk marsch”, Ferdinand Lindgren
 • Lv 7, – ”Takt och ton”, Per Grundström
 • Mellersta arméfördelningen, – ”Svensk lösen”, Hjalmar Modéer
 • Mellersta militärområdet, – ”I parad”, Otto Trobäck
 • Mellersta underhållsregementet, – ”Armé och marin”, Per Berg
 • Nedre norra arméfördelningen, – ”General Toll”, Johan Gustaf Kjellberg
 • Norra militärområdet, – ”Norrlandsfärger”, Viktor Widqvist
 • Norrbottens försvarsområde, – ”Under Bodens kanoner”, Verner Sundgrén
 • Norrbottens gränsjägare, – ” Björneborgarnas marsch”, okänd kompositör
 • Norrbottens regemente, – ”Finska rytteriets marsch”, okänd kompositör
 • Norrlands ingenjörkår, – ”Kungl. Bodens ingenjörkårs marsch”, Viktor Widqvist
 • Norrlands signalregemente, – ”I gevär”, Per Grundström
 • Pansartruppskolan, – ”Pansarkamrater”, Owe Green
 • S 1, – ”Kungliga Signalregementets marsch”, Axel Bergström
 • S 2, – ”Svensk militärmarsch”, Osvald Brodin
 • S 3, – ”I gevär”, Per Grundström
 • Skånska luftvärnsregementet, – ”Svensk marsch”, Ferdinand Lindgren
 • Stridsskola Mitt, – ”Gå på marsch!”, Harry Sernklef
 • Svea ingenjörskår, – ”På vakt”, Sam Rydberg
 • Svea livgardes defileringsmarsch, Ille Gustafsson
 • Södermanlands regemente, – ”Södermanlands regementes marsch”, okänd kompositör
 • Södra arméfördelningen, – ”Kavalleri V”, Olof Lidner
 • Södra underhållsregementet, – ”Defiladmarsch”, Sam Rydberg
 • Upplands regemente, – ”Kungliga Upplands regementes marsch” , Axel Bergström
 • Värmlands regemente, – ”Pepitamarsch”, Carl Neumann
 • Västerbottens regemente, – ”Helenenmarsch”, Friedrich Lübbert
 • Västra arméfördelningen, – ”I fält”, Sam Rydberg
 • Östra armefördelningen, – ”Kungl. Göta livgardes marsch”, okänd kompositör

Flygvapnet

Flottiljer och skolor med F-beteckning

 • Kungliga Västmanlands flygflottilj (F 1 Hässlö), – ”Prinz Friedrich Carl”, Benjamin Bilse
 • Kungliga Jämtlands flygflottilj (F 4 Frösön), – ”Jämtlands flygflottiljs marsch”, Verner Lindström
 • Kungliga Krigsflygskolan (F 5 Ljungbyhed), –”Krigsflygskolans marsch”, Sverker Hållander
 • Kungliga Västgöta flygflottilj (F 6 Karlsborg), – ”Victoriamarsch”, Gösta Korsgren
 • Kungliga Skaraborgs flygflottilj (F 7 Såtenäs), – ”The Solitaire”, Sverker Hållander
 • Kungliga Skånska flygflottiljen (F 10 Ängelholm), – ”Internationell gemenskap”, Gösta Ottervik
 • Kungliga Kalmar flygflottilj (F 12 Kalmar), - ”Kalmar flygflottiljs marsch”, Bo Hartog
 • Kungliga Bråvalla flygflottilj (F 13 Norrköping), – ”Nordiska spelen”, Sam Rydberg
 • Kungliga Hallands flygflottilj (F 14 Halmstad), – ”Svensk entrémarsch”, Claes Söderlund
 • Kungliga Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14 Halmstad), – ”Svensk entrémarsch”, Claes Söderlund
 • Kungliga Hälsinge flygflottilj (F 15 Söderhamn), - ”Oh when the saints goes marching in”, arr. Jörgen Lidberg
 • Kungliga Upplands flygflottilj (F 16 Uppland), – ”Svensk högvakt”, Per Berg
 • Kungliga Blekinge flygflottilj (F 17 Kallinge), ”Blekinge flygflottiljs marsch”, Åke Dohlin
 • Kungliga Södertörns flygflottilj (F 18 Tullinge), – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
 • Kungliga Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18 Tullinge), – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
 • Kungliga Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20 Uppsala), – ”High School Cadets”, John Philip Sousa
 • Kungliga Norrbottens flygflottilj (F 21 Luleå), – ”Stratos”, Per-Gunnar Råberg

Övriga skolor och förband

Marinen

Kungl. Flottan

Kungl. Kustartilleriet/Amfibiekåren

 • Kungliga Kustartilleriets defileringsmarsch, – ”För Kustartilleriet”, Åke Dohlin
 • Kungliga Amfibiekårens defileringsmarsch, – ”För Kustartilleriet”, Åke Dohlin
Kustartilleriets förband
 • Det rörliga kustartilleriet, – ”Den svenske kustjägaren”, Tore Andersson
 • Fjärde kustartilleribrigaden, – ” Karlskrona kustartilleriregementes marsch”, August Sjögren
 • Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), – ”Gardeskamrater”, Sam Rydberg
 • Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), – ”Vaxholms kustartilleriregementes gamla marsch”, Robert Arnoldson
 • Kungliga Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2), – ” Karlskrona kustartilleriregementes marsch”, August Sjögren
 • Kungliga Gotlands kustartilleriregemente (KA 3), – ”Nordergutarna”, Åke Dohlin
 • Kungliga Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4), – ” I beredskap”, Sam Rydberg
 • Kungliga Härnösands kustartilleriregemente (KA 5), – ”General Cederschiöld”, Per Grundström
 • Kungliga Kustartilleriets stridsskola (KAS), – ”För fosterlandet”, Sam Rydberg
Amfibiekårens förband

Hemvärnet

 • Hemvärnet, – ”Hemvärnets marsch” – Helge Damberg
 • Hemvärnets stridsskola, – ”Hemvärnets stridsskolas marsch”, Sverker Hållander
 • Marcia Hallandia - "Hallands Hemvärnsmusikkårs marsch" - Patric Aurell
 • Rikshemvärnscentrum, – ” Hemvärnsmarsch”, Gustaf Svensson

Referenser

Noter

 1. ^ ”Reservofficerssällskapet i Norrbotten under 50 år - en historisk återblick 1959-2009”. Arkiverad från originalet den 28 december 2016. https://web.archive.org/web/20161228032746/http://www.rosin.nu/ROSIN50.pdf. Läst 27 december 2016. 
 2. ^ ”Från broslaget | Svensk mediedatabas (SMDB)”. smdb.kb.se. https://smdb.kb.se/catalog/id/002035879. Läst 27 december 2016. 
 3. ^ ”Marscher, filmmusik och nyskrivna verk vid flygvapnets konsert”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/11/marscher-filmmusik-och-nyskrivna-verk-vid-flygvapnets-konsert/. Läst 23 november 2020. 

Källor

 • Sandberg, Bo (1996). Försvarets marscher förr och nu : marscher antagna av svenska militära förband, skolor och staber. Stockholm: Militärmusiksamf. med Svenskt marscharkiv. Libris länk 

Information

Het artikel Lista över svenska marscher in de Zweedse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale ranglijst van populariteit in beslag:

Presenterat innehåll i Wikipedia-artikeln extraherades i 2021-04-12 baserat på https://sv.wikipedia.org/?curid=1471477