Wirus RSV

Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
ICD-10

B97.4

Wirus RSV (ang. respiratory syncytial virus), syncytialny wirus oddechowy – wirus RNA o wielkości 150–300 nm, należący do rodziny Paramyxoviridae, rodzaju Pneumovirus.

Nazwa wirusa jest związana z faktem, że w trakcie replikacji wirusa dochodzi do łączenia się sąsiednich komórek w duże wielojądrzaste zespólnie (syncytia).

Obecnie rozróżnia się 2 typy antygenowe wirusa (A i B), w obrębie których istnieją bardzo liczne serotypy.

Wirus RSV jest głównym patogenem odpowiedzialnym za infekcje dróg oddechowych u większych dzieci oraz najczęstszą przyczyną chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt. W przypadku epidemii, zapalność wynosi ponad 50% (w zbiorowiskach dziecięcych typu żłobki dochodzi do 100%) i jest przyczyną 75% hospitalizacji dzieci z zapaleniem oskrzelików i 25% z zapaleniem płuc. U młodzieży i dorosłych choroba przebiega łagodnie, ponownie cechując się dużą chorobowością u osób starszych, zwłaszcza w przypadku przebywania w zbiorowościach, tak jak domy opieki i osób z zaburzeniami odporności.


Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, za pomocą bezpośredniego kontaktu. Okres wylęgania choroby wynosi od 4 do 6 dni, natomiast okres wydalania wirusa około 14 dni.

Objawy chorobowe

  • niemowlęta i dzieci
  • dorośli
    • objawy infekcji górnych dróg oddechowych, takie jak katar, ból gardła, kaszel. Jedynie u osób starszych lub ze współistniejącymi zaburzeniami odporności może dojść do rozwoju zapalenia płuc.

Leczenie

Stosuje się leczenie objawowe. Niekiedy konieczna okazuje się intubacja i prowadzenie oddechu wspomaganego (respirator). Obowiązuje nawodnienie chorego, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych, stosuje się leki rozszerzające oskrzela. Istnieją też doniesienia mówiące o korzystnym działaniu rybawiryny w inhalacjach[potrzebny przypis]. Podobne doniesienia dotyczą stosowania immunoglobulin zawierających duże miano przeciwciał przeciw RSV[potrzebny przypis].

Synagis – przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu wirusowi RSV. Substancja czynna – paliwizumab. Preparat synagis stosuje się w następujących grupach dzieci, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia tej choroby:

  • dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, które urodziły się przedwcześnie w 35. tygodniu ciąży lub wcześniej,
  • dzieci w wieku poniżej 2 roku życia, które były leczone z powodu dysplazji oskrzelowo-płucnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • dzieci w wieku poniżej 2 roku życia, które urodziły się z ciężką chorobą serca.

Wymaga comiesięcznego podawania.

Bibliografia

  • Tinsley Randolph Harrison i in.: Interna Harrisona, Wydawnictwo Czelej, Lublin ISBN 83-88063-41-3

Informacja

Artykuł Wirus RSV w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:

Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2023-01-03 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=678420