Mensa International

Zobacz też: Mensa.

Mensa (pełna nazwa Mensa InternationalMensa Międzynarodowa) – największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Założona w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware’a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla jest organizacją typu non-profit, do której mogą przystąpić osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych percentyli (procent) populacji. Składa się z grup krajowych, zwanych Mensami poszczególnych krajów (np. Mensa Polska, Mensa Brytyjska), oraz organizacji patronackiej Mensa International z siedzibą w Caythorpe (Lincolnshire) w Anglii.

Do Mensy należy ponad 145 000 osób w ponad 100 krajach (z tego odrębne oddziały znajdują się w 48 krajach)[1]. Nazwa Mensa pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego „stół” i taki stół przedstawia logo organizacji.

Przynależność

Aby zostać członkiem Mensy, należy przystąpić do testu badającego inteligencję i uzyskać w nim wynik umieszczający osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Jest to, oprócz wyrażenia woli wstąpienia do organizacji i opłacenia składki, jedyny warunek.

Oddziały Mensy w różnych krajach używają różnych testów. Testy te są okresowo normalizowane lub wymieniane oddzielnie dla każdego kraju, aby zniwelować efekt Flynna oraz próby wyuczenia się odpowiedzi poprzez wielokrotne podchodzenie do testu.

Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera (do 2015 roku obowiązywał dolny limit wyniku 148 w skali Cattella, oba wyniki są równoważne)[2]. Według statutu i przepisów Mensy International przyjmowane są tylko osoby, które uzyskają taki wynik w teście zatwierdzonym przez Głównego Psychologa Mensy International (International Supervisory Psychologist) i superwizowanym przez krajową Mensę, co oznacza, że muszą podejść do testu organizowanego przez Stowarzyszenie Mensa Polska (SMP) lub przepisać członkostwo uzyskane na podstawie testu przeprowadzanego za granicą, przez inny oddział Mensy[3]. Funkcję Głównego Psychologa Mensy Polskiej od momentu jej powstania pełni prof. dr hab. Czesław Nosal[4][5].

Testy takie organizowane są przez SMP co pewien czas w większych miastach Polski[6]. Sesje testowe są płatne, informacje o nich pojawiają się regularnie na stronie internetowej SMP. Osoby, które uzyskały odpowiedni wynik, otrzymują zaproszenie do przystąpienia do Stowarzyszenia. Jeśli wypełnią deklarację członkowską oraz wniosą opłaty wpisowe, zostają członkami Mensy. Członkostwo ustaje na skutek nieopłacenia składki członkowskiej na dany rok; uzyskuje się je ponownie po opłaceniu składki – bez konieczności powtórnego zdawania testu[7].

Cele i ograniczenia

Statut Mensy definiuje trzy cele[8]:

 1. odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości
 2. popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji
 3. stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego i społecznego

Statut wyraźnie zastrzega, że choć członkowie Stowarzyszenia mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów, to Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania akcji politycznych, wyrażania opinii o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym lub religijnym, ani też angażowania się w działalność organizacji o takim charakterze[8]. Natomiast sami członkowie Mensy mogą publicznie wyrażać własne poglądy na dowolne tematy, mogą też tworzyć grupy członkowskie, które będą wyrażać swoje poglądy – pod warunkiem, że nie będą ich przypisywać całemu Stowarzyszeniu.

Struktura

Mensa International (MI) ma ponad 145 000 członków, pochodzących z ponad 100 państw i należących do jednej z 48 Mens krajowych[1] lub zapisanych do MI bezpośrednio. Osoby mieszkające w kraju, w którym działa Mensa krajowa, należą do Mensa International poprzez członkostwo w Mensie krajowej, natomiast osoby mieszkające w kraju, w którym nie ma zarejestrowanej Mensy krajowej, mogą zapisać się bezpośrednio do Mensa International. Dwie największe Mensy krajowe to American Mensa, która ma około 44 000 członków, British Mensa licząca około 18 000 członków, oraz Mensa Deutschland z ponad 15 000 członków. Duże Mensy krajowe dzielą się na grupy regionalne, np. American Mensa ma 134 grupy regionalne, z których największa ma ponad 2000 członków. Mensanie mogą też tworzyć grupy skupiające osoby o wspólnych zainteresowaniach, tzw. SIG-i (ang. Special Interest Groups). W Polsce używa się nazwy SIG lub GSZ (Grupa Specjalnych Zainteresowań), a nazwa grupy musi zawierać w sobie jeden z tych dwóch akronimów (SIG lub GSZ).

Mensa w Polsce

W Polsce działa Mensa Polska, utworzona w 1989 roku i zarejestrowana jako Stowarzyszenie Mensa Polska z siedzibą w Krakowie. W jej ramach działają następujące Grupy Regionalne (GR-y): GR Białystok, GR Górny Śląsk, GR Kraków, GR Kujawsko-Pomorski, GR Lublin, GR Łódź, GR Olsztyn, GR Region Zachodniopomorski, GR Rzeszów, GR Trójmiasto, GR Warszawa, GR Wielkopolska, GR Wrocław. Członkowie nie mają obowiązku do nich należeć – wszyscy i tak należą do Stowarzyszenia Mensa Polska bezpośrednio. Grupy Regionalne są pomocne w organizowaniu kontaktów na szczeblu lokalnym, są jednak mensanie, którzy nie należą do żadnej z nich.

Obecnie w ramach Stowarzyszenia Mensa Polska działają następujące SIG-i (GSZ):

 • SIG Biegający – dla biegających dla zdrowia
 • Brydż SIG – dla miłośników brydża
 • CLASSIG – dla zainteresowanych muzyką klasyczną (w bardzo szerokim rozumieniu – od muzyki dawnej po współczesną oraz od muzyki ludowej po muzykę symfoniczną i operę)
 • Filozofia SIG – dla miłośników filozofii i filozofowania
 • Foto-SIG – dla zainteresowanych fotografią/fotografowaniem
 • Gastro SIG – dla miłośników gotowania
 • Legal SIG - dla osób interesujących się prawem
 • Lingua SIG – dla zainteresowanych językiem ojczystym, językami obcymi i/lub językoznawstwem
 • IT-SIG - dla osób zainteresowanych tematyką technologii informacyjnej
 • Movie SIG – dla kinomanów, recenzentów, miłośników filmów i seriali
 • GSZ Piłka Nożna – dla zainteresowanych piłką nożną
 • SIG Pisarski – dla twórczych literacko oraz zainteresowanych tworzeniem
 • Poker-SIG – dla osób zainteresowanych pokerem, w szczególności odmianą No Limit Texas Hold’em
 • Sailing SIG – dla zainteresowanych żeglarstwem, pływaniem, sportami wodnymi
 • Sniper SIG – dla osób z zamiłowaniem do strzelectwa
 • GSZ Turystyczna – dla osób zainteresowanych szeroko pojętą turystyką
 • GSZ Wspinaczka – dla osób zainteresowanych wspinaczką skałkową

W sierpniu 2016 roku Mensa Polska była organizatorem międzynarodowego zjazdu pod nazwą European Mensa Annual Gathering (EMAG), który odbył się w Krakowie[9] i był największym dotychczas spotkaniem mensan w Polsce. Wydarzenie to zgromadziło ponad 450 osób, poza przedstawicielami państw z Europy pojawili się również członkowie Mensy z Australii, Hongkongu, Japonii, Kanady oraz Korei[10].

Działalność

Mensa umożliwia swoim członkom m.in.:

 • Kontakty z innymi mensanami w kraju i na świecie.
 • Udział w SIG-ach.
 • Uczestniczenie w SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers). Jest to międzynarodowy pogram pozwalający na tanie zakwaterowanie podczas zagranicznych podróży. Każdy członek Mensy może zostać gospodarzem w ramach SIGHT-u i gościć mensan z zagranicy, każdy mensanin ma też możliwość korzystania podczas swoich podróży z gościny tych miejscowych członków Mensy, którzy zgłoszą się jako gospodarze w ramach programu SIGHT.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych cyklicznych spotkaniach (np. co roku w kilkudniowym Zjeździe, połączonym z Walnym Zebraniem, uczestniczy ok. 300 osób).
 • Udział w badaniach naukowych, np. badaniach rezonansem nad różnicami anatomicznymi w budowie ciała modzelowatego między ogólną populacją a osobami z wysoką inteligencją.

Każdy członek Mensy może też zamieścić informację o przynależności do Stowarzyszenia w swoim CV. Wśród członków Stowarzyszenia Mensa Polska panują jednak rozbieżne opinie co do tego, czy przekazanie przyszłym przełożonym tej informacji zwiększa, czy też przeciwnie, zmniejsza szanse na otrzymanie pracy.

Publikacje

Mensa Polska wydaje własny biuletyn o nazwie ForuM, który obecnie wychodzi jako dwumiesięcznik. ForuM zawiera artykuły i felietony pisane przez mensan oraz, jako wydzieloną część, International Journal, odrębny periodyk, w którym są wiadomości z poszczególnych Mens krajowych oraz z Mensy International.

Niektórzy znani członkowie Mensy

Poniższa lista zawiera nazwiska niektórych znanych osób należących – obecnie lub w przeszłości[11] – do Mensy.

Przypisy

 1. a b About Mensa International | Mensa International, mensa.org [dostęp 2017-02-05] (ang.).
 2. FAQ – Często zadawane pytania, odpowiedź na pytanie Nr 9. W: Mensa Polska (strona www) [on-line]. [dostęp 2017-11-30].
 3. „The Constitution of Mensa” oraz  "Mensa International  Actions Still In Effect”
 4. Osoby badające (pol.). mensa.org.pl. [dostęp 2019-06-02].
 5. Czesław Nosal - Uniwersytet SWPS (pol.). swps.pl. [dostęp 2019-06-02].
 6. Harmonogram sesji testowych, Stowarzyszenie Mensa Polska, mensa.org.pl [dostęp 2017-11-30].
 7. Statut Stowarzyszenia Mensa Polska, § 14. W: Mensa Polska (strona www) [on-line]. [dostęp 2017-11-30].
 8. a b The Constitution Of Mensa
 9. Ludzie z najwyższym ilorazem inteligencji na zjeździe Mensy w Krakowie, krakow.wyborcza.pl [dostęp 2016-09-17].
 10. Mensa Polska wznawia sesje testowe ilorazu IQ -, „Głos Nieważny”, 25 września 2016 [dostęp 2016-11-27] (pol.).
 11. Lista nie jest kompletna, ponieważ przynależność do Stowarzyszenia jest sprawą prywatną każdego z jego członków, a informacja o tym, że ktoś należy do Mensy, staje się znana tylko wtedy, gdy upubliczni ją sam zainteresowany. Z kolei zastrzeżenie „obecnie lub w przeszłości” oznacza, że lista zawiera też nazwiska osób już nieżyjących oraz osób, które mogły przestać należeć do stowarzyszenia, np. na skutek nieopłacenia bieżącej składki (patrz wyżej, sekcja „Przynależność”). Nie jest to więc aktualizowany spis członków, lecz informacja o tym, że niektóre znane osoby kiedyś wstąpiły do Mensy i podały to do wiadomości publicznej.
 12. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-11-11].
 13. Bernie Alexander: Mensa: Are You Smart Enough?. W: AskMen.com [on-line]. [dostęp 2009-03-24].
 14. Isaac Asimov: I, Asimov: A Memoir. Doubleday, 1994, s. p. 380. ISBN 0-553-56997-X.
 15. a b c Prominent Mensans. W: Mensa International [on-line]. [dostęp 2012-12-26].
 16. a b c d They're Accomplished, They're Famous, and They're MENSANS. „Mensa Bulletin”. 476, s. p. 23, July 2004. American Mensa. ISSN 0025-9543. 
 17. RapIndustry.com Chino XL Interview, with Sway and King Tech. W: RapIndustry.com [on-line]. [dostęp 2007-10-11].
 18. Victor Serebriakoff: The Odd Way Mensa Began. W: Western Pennsylvania Mensa [on-line]. [dostęp 2007-11-07].
 19. Vanessa Thorpe: The Rise and Fall of IQ. W: The Guardian Unlimited [on-line]. [dostęp 2008-01-02].
 20. Scott Moore: Ellen Muth Is Reaping Life's Rewards. W: The Washington Post [on-line]. 2004-08-22. [dostęp 2007-10-11].
 21. Molly Folse: The Mensans and Me: Intelligence and perception put to the test at American Mensa's Annual Gathering. W: Birmingham Weekly [on-line]. October 25-November 1, 2007. [dostęp 2007-11-07].
 22. Zaświadczenie o wyniku testu Doroty Rabczewskiej. [dostęp styczeń 2010].
 23. Polscy Mensanie, mensa.org.pl [zarchiwizowane z adresu 2011-09-28].
 24. „Mensa Information”. Mensa International. http://www.mensa.org/index0.php?page=10. Accessed 2009-03-08.
 25. strona biblioteki uniwersyteckiej Syracuse University; sekcja Biographical History

Linki zewnętrzne

Informacja

Artykuł Mensa International w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:

Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-06-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=17894