Herb Gryfic

Herb Gryfic
ilustracja
Typ herbu herb miejski
Ostatnie zmiany 2004

Herb Gryfic – jeden z symboli miasta Gryfice i gminy Gryfice w postaci herbu[1].

Wygląd i symbolika

Herb przedstawia na białym polu tarczy herbowej z zaokrągloną dolną krawędzią gryfa pomorskiego w kolorze czerwonym, o czerwonym dziobie i pazurach, trzymającego w szponach lilię w kolorze żółtym. Bordiurę stanowi cienka czarna linia[2].

Gryf nawiązuje do założyciela miasta księcia pomorskiego Warcisława III z dynastii Gryfitów, a także Barnima I, który nadał miastu nazwę, lilia symbolizuje znajdujący się w mieście kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tj. kościół farny).

Herb oraz jego barwy zostały umieszczone także na fladze miasta i gminy.

Historia

Przedwojenna wersja herbu

Na pieczęci z XIII/XIV w. wyobraża gryfa stojącego na podwójnej lilii, w XIV w. zamiast lilii występują fale rzeczne[3]. Ostatecznie ukształtował się wizerunek stojącego na białym tle czerwonego gryfa trzymającego w szponach złotą lilię heraldyczną.

Według Bruggemanna, historyka, pierwotny herb Gryfic był umieszczony na niebieskim tle[4]. Był to czerwony gryf z płynącą poniżej rzeką Regą, któremu dodano w 1334 roku lilię.

W statucie miasta z roku 2000 do herbu przedstawiającego gryfa dodano napis GRYFICE[5]. Do 2004 roku herb ten nie uzyskał pozytywnej opinii MSWiA. Burmistrz Gryfic wnioskował dwukrotnie[6] ws. zaopiniowania przedłożonych projektów. Poprawiony projekt herbu uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisja w pierwszej negatywnej opinii zaproponowała by m.in. zmianę koloru dzioba i szponów ze złotych na czerwone dzięki czemu bardziej wyróżniałaby się lilia oraz usunięcie belki z napisem GRYFICE, która nie była zgodne z zasadami heraldyki. Komisja Heraldyczna, której przewodniczył prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński, w swojej drugiej opinii o projektach herbu i flagi Miasta Gryfice[7] stwierdziła, iż czerwony gryf tylko dotyka pazurami złotej lilii, a powinien ją trzymać. Komisja zidentyfikowała także wizerunek herbu jako odbitkę cyfrową z książki Miasta polskie w tysiącleciu[8]. Ponadto komisja zaleciła przedstawienie skali barw w przestrzeni CMYK lub systemie poligraficznym Pantone.

29 października 2004 r. MSWiA pozytywnie zaopiniowało przedłożone projekty herbu (jednakże zgłaszając uwagi dot. ich realizacji plastycznej). Dzięki tej decyzji Rada Miejska w Gryficach mogła ustanowić nowy wizerunek herbu uchwałą z 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Gryfice[2].

Zobacz też

Przypisy

  1. Obwieszczenie nr I/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp 2021-06-08].
  2. a b Uchwała nr XXII/180/2004 z dn. 07.12.2004 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Gryfice. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 2021-06-08].
  3. Strategia Gminy Gryfice 2005–2020, 1.1 Rys historyczny.
  4. Jerzy Wojciech Grycmacher, Legenda powiatu gryfickiego (opracowanie), Gryfice 2003.
  5. Uchwała nr XVIII/198/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie Statutu Gminy Gryfice.. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp 2021-06-08].
  6. 10 grudnia 2003 r. oraz 3 czerwca 2004 r.
  7. Załącznik do uchwały nr 133-861/O/2004.
  8. M. Siuchniński (red. nauk.), Miasta polskie w tysiącleciu, T. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, tablica CI.

Informacja

Artykuł Herb Gryfic w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:

Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-06-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=1101658