Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Logo
Het hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht (Nederland)
Beurs Euronext: BOKA
Oprichting 1910
Sleutelfiguren Peter Berdowski (bestuursvoorzitter), Carlo van Noort (financieel directeur)
Hoofdkantoor Rosmolenweg 20
3350 AA Papendrecht
Werknemers 9604 (2019)
Producten Baggerdiensten, winning van zand, grind, klei en zout e.d., aanleg van offshore windparken en sleepwerkzaamheden
Omzet/jaar Gestegen € 2645 miljoen (2019)
Winst/jaar Gestegen € 74,9 miljoen (2019)
Website www.boskalis.com
Portaal  Portaalicoon   Economie
Sleephopperzuiger Oranje van Boskalis.

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. De belangrijkste activiteiten van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers. Het hoofdkantoor bevindt zich te Papendrecht.

Activiteiten

Boskalis is wereldwijd actief met baggeren en maritieme dienstverlening.[1] De activiteiten zijn verdeeld over drie aandachtsgebieden.

Baggeren en Inland Infra
Naast het traditionele baggeren vallen hieronder ook activiteiten als de aanleg en onderhoud van havens, landaanwinning en bescherming van kusten en oevers. Verder is Boskalis actief in het delven van grondstoffen, gebruikmakend van baggertechnieken. Onder Inland Infra vallen diensten als het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van auto- en spoorwegen, rioleringen, bruggen, dammen en tunnels en het uitvoeren van grondverbeterings- en grondsaneringswerken.
Offshore Energy
Daarnaast biedt het bedrijf offshorediensten aan zoals het leggen van kabels, het beschermen van olie- en gaspijplijnen en helpt bij de aanleg van windmolenparken.
Towage & Salvage
Deze activiteit is met de overname van Smit Internationale meegekomen. Smit verleent assistentie aan binnenkomende en uitgaande zeeschepen en beschikt over een vloot van meer dan 400 sleepboten, inclusief de sleepboten die varen in de joint ventures. Smit biedt haar diensten aan in onder andere in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, Panama, Singapore, China en Taiwan.
Smit Lamnalco (50% deelneming) biedt ondersteuning bij het aan- en afmeren van olie- en lng-tankers. Medeaandeelhouder in Lamnalco is de Rezayat Groep uit Saoedi-Arabië. Verder verleent de joint-venture loodsdiensten, inspectie en onderhoud onder water, vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, escortering, vervoer van bemanningen en goederen en het gebruik van bunkervaartuigen.
Salvage houdt zich bezig met het transport van zware ladingen en het leveren van zware hijswerkzaamheden met drijvende bokken, het bergen van schepen en het opruimen van wrakken of oude olie- en gasplatformen op zee. Smit werkt vanuit vier strategisch gelegen locaties bij belangrijkste internationale vaarroutes: Houston, Kaapstad, Rotterdam en Singapore.

Het segment Baggeren & Inland Infra, de traditionele werkterreinen van Boskalis, maakt ruim de helft van de totale omzet uit.

Resultaten

In 2010 steeg de omzet van het bedrijf met circa 23% naar € 2,7 miljard waarvan de omzetbijdrage van Smit circa € 0,5 miljard was. De hoge winst van 2013 was mede het gevolg van een aantal bijzondere posten met een waarde van bijna € 95 miljoen, waarvan de boekwinst op de verkoop van het belang in Archirodon ongeveer voor de helft uitmaakte. In 2014 werd dit herhaald, en leverden bijzondere posten per saldo een positieve bijdrage aan het resultaat van € 200 miljoen vóór belastingen. In 2016 nam het bedrijf een grote buitengewone last van € 840 miljoen vóór belastingen, waarvan € 365 miljoen als waardevermindering van de schepen, ruim € 380 miljoen op goodwill en circa € 90 miljoen op het onderdeel Smit Lamnalco.[2] Zonder deze last was de winst op € 276 miljoen uitgekomen. In 2018 was er een buitengewone last van € 519 miljoen vóór belastingen op de offshore en sleepdienstactiviteiten. Exclusief deze last kwam de winst in 2018 uit op € 83 miljoen.[3]

Boskalis: Omzet en Winst 2004-2018
Jaar Omzet Winst
2004 Gestegen € 1,020 miljard Gestegen € 33,9 miljoen
2005 Gestegen € 1,156 miljard Gestegen € 62,7 miljoen
2006 Gestegen € 1,354 miljard Gestegen € 116,6 miljoen
2007 Gestegen € 1,869 miljard Gestegen € 204,4 miljoen
2008 Gestegen € 2,094 miljard Gestegen € 249,1 miljoen
2009 Gestegen € 2,200 miljard Gedaald € -227,9 miljoen
2010 Gestegen € 2,674 miljard Gestegen € 310,5 miljoen
2011 Gestegen € 2,801 miljard Gedaald € -254,3 miljoen
2012 Gestegen € 3,081 miljard Gedaald € -250,2 miljoen
2013 Gestegen € 3,539 miljard Gestegen € 366,5 miljoen
2014 Gedaald € 3,167 miljard Gestegen € 490,3 miljoen
2015 Gestegen € 3,240 miljard Gedaald € -440,2 miljoen
2016 Gedaald € 2,596 miljard Gedaald € -563,7 miljoen[4]
2017 Gedaald € 2,337 miljard Gestegen € 150,5 miljoen
2018 Gestegen € 2,570 miljard Gedaald € -435,9 miljoen[5]
2019 Gestegen € 2,645 miljard Gestegen € 74,9 miljoen

Geschiedenis

In 1910 werd Boskalis opgericht door drie Sliedrechtse baggeraars als de Fa. Kraaijeveld en Van Noordenne. In de jaren dertig wordt de VOF omgezet in een NV en later wordt de naam NV Baggermaatschappij Bos & Kalis aangenomen.

Boskalis neemt na de Eerste Wereldoorlog deel aan de voor Nederland zo belangrijke opdracht voor de aanleg van de Zuiderzeewerken.[6] Van een kleine uitvoerder van nationale onderhoudswerken ontwikkelt het bedrijf zich verder en zet de eerste internationale stappen.

De oprichting van de Westminster Dredging Company in 1933 in Londen vormt een lucratieve tweede thuismarkt. Via deze Engelse dochter worden met name vanaf de jaren vijftig opdrachten verworven en uitgevoerd in de landen van het Britse Gemenebest, waaronder Australië en Canada, maar ook in het Midden-Oosten.[7]

De watersnoodramp in 1953 vormt de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken, waar de stormvloedkering in de Oosterschelde deel van uitmaakt. De rol van Boskalis bij dit project van ongekende omvang en technische complexiteit ligt met name op het vlak van complexe kustverdedigingstechnieken.[8]

In 1971 worden aandelen Boskalis genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. In 1978 ontvangt de onderneming het predicaat Koninklijk.[9]

In de jaren daarna groeit het bedrijf snel, maar in het midden van de jaren tachtig balanceert Boskalis op het randje van een faillissement. Dit kwam doordat grote werkzaamheden in Argentinië waren verricht, waarvoor betaling uitbleef. De activiteiten aan dit Cogasco-project bleken niet van een exportkredietverzekering voorzien te zijn. De koers van het aandeel Boskalis daalde hierop sterk in waarde.

In de jaren negentig neemt Boskalis meer bedrijven over. Ook verwerft Boskalis een belang van 40% in de Archirodon Group. Aansprekende projecten in deze periode zijn grootschalige landaanwinning voor het nieuwe vliegveld Chek Lap Kok en een langlopend ontwikkelingsprogramma in Singapore.[10]

In 2004 boekte Boskalis een omzet van € 1 miljard. Het bedrijf bezit 300 schepen en heeft wereldwijd 7000 mensen in dienst (inclusief de joint-venture maatschappijen). De grootste aandeelhouders zijn HAL Investments NV (31%) en Delta Lloyd (5%). Van 1993 tot 2006 werd Boskalis geleid door Rob van Gelder. Sinds 2006 staat Peter Berdowski aan de leiding. Met ingang van oktober 2007 worden ook opties op het aandeel Boskalis verhandeld. De onderneming kent thans gewone aandelen, maar bezat eerder ook cumulatief-preferente aandelen met een vast recht op dividend.

Begin 2010 vindt een fusie plaats met de Nederlandse maritieme dienstverlener Smit Internationale, gevolgd door een overname van MNO Vervat in 2011.

In november 2012 heeft Boskalis een bod gedaan op Dockwise.[11] In maart 2013 rondde Boskalis de overdracht van aandelen af en start de uitkoopprocedure.[12]

Boskalis had tot medio 2013 een belang van 40% in Archirodon. Dit bedrijf realiseert met name maritieme en civiele werken voor bedrijven actief in de olie- en gassector en nutsbedrijven. De meeste opdrachten worden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika uitgevoerd. De werken bestaan uit het aanleggen van kademuren, aanlegsteigers, golfbrekers, waterzuiveringsinstallaties, rioleringen, dammen en bruggen. In november 2012 meldde Boskalis dat zij is benaderd door een partij uit het Midden-Oosten, waarmee gesprekken worden gevoerd over de mogelijke verkoop van haar belang in Archirodon.[13] Op 11 juli 2013 werd de verkoop van het belang in Archirodon bekendgemaakt.[14] Het aandelenbelang is deels verkocht aan een partij uit het Midden-Oosten en deels aan de 60% medeaandeelhouder. Boskalis ontvangt US$ 190 miljoen in contanten en realiseert een boekwinst van enkele tientallen miljoenen euro's.[14]

Boskalis nam in november 2014 een aandelenbelang van 15% in Fugro.[15] De koers van het aandeel Fugro is sinds het begin van dit jaar met 70% gedaald na drie opeenvolgende winstwaarschuwingen.[15] Boskalis heeft niet de intentie een bod op heel Fugro uit te brengen.[15] Beide bedrijven zijn actief in verschillende marktsegmenten maar werken al jaren samen op tal van projecten over de hele wereld en hebben sterke overeenkomsten in werkomgeving en cultuur, aldus de CEO van Boskalis.[15] Het belang is verhoogd naar 25,1% in maart 2015.[16] In december 2016 verkocht Boskalis een deel van de aandelen Fugro en het belang zakte naar 9,4%. Boskalis sluit verdere verkopen op termijn niet uit. Redenen voor de verkoop zijn de onzekere marktomstandigheden voor Fugro en ook het verzet van Fugro op de samenwerkingsplannen van Boskalis.[17]

In december 2014 nam Smit Lamnalco PB Towage over.[18] PB Towage is het op een na grootste sleepbedrijf op de Australische markt.[18] De combinatie gaat havensleep-, terminal- en FPSO-gerelateerde diensten uitvoeren met een vloot van in totaal 29 schepen, waarvan 17 van PB Towage en 12 van Smit Lamnalco. Alle activiteiten van PB Towage buiten Australië vallen buiten deze overname.[18] Smit Lamnalco betaalde voor de acquisitie circa € 50 miljoen.[19]

In december 2015 besloten Boskalis en Kotug hun Europese havensleepdiensten te bundelen.[20] Beide bedrijven krijgen elk een belang van 50% in Kotug Smit Towage.[20] Dit gecombineerde bedrijf zal bestaan uit de havensleepdiensten van Boskalis-dochter Smit in België en Nederland en van Kotug in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.[20] In deze vier landen zijn ze actief in elf havens met 65 sleepboten. De totale jaaromzet zal op zo'n € 150 miljoen uitkomen.[20]

Direct aan het begin van 2016 nam Boskalis de baggeractiviteiten van de Duitse bouwer Strabag over. Boskalis nam alleen het personeel en materieel van Strabag Wasserbau over voor € 70 miljoen.[21] Het belangrijkste materieel bestaat uit twee ondiepstekende sleephopperzuigers met een capaciteit van 7350 m3, een grote backhoedredger en vier zelfvarende bakken.[21] Met de overname versterkt Boskalis haar positie in Duitsland, Strabag Wasserbau is marktleider in het land met een jaaromzet van ongeveer 50 miljoen.[21]

Medio 2016 kondigde het bedrijf aan 650 banen te gaan schrappen wereldwijd, waarvan 150 in Nederland.[22] De komende twee jaar neemt Boskalis ook 24 oudere schepen uit de vaart vanwege de verslechterende marktomstandigheden. Door de sterk gedaalde olieprijs investeren oliemaatschappijen minder en krijgt Boskalis ook minder opdrachten.[22] De schepen die uit de vaart genomen worden, zijn gemiddeld meer dan dertig jaar oud.[22]

In december 2020 haalde Boskalis de grootste opdracht ooit binnen. Het gaat meehelpen om een nieuwe internationale luchthaven van Manilla (Filipijnen) te realiseren en dit project heeft een waarde van € 1,5 miljard.[23] Boskalis gaat 1700 hectare nieuw land opspuiten waar nu nog een moeras ligt. Boskalis begint aan de opdracht in het eerste kwartaal van 2021 en eind 2024 zal het werk klaar zijn.

In maart 2021 werkte dochterbedrijf Smit Salvage mee aan het lostrekken van de Ever Given, het vastgelopen containerschip dat het Suezkanaal 6 dagen lang blokkeerde, van 23 tot en met 29 maart 2021[24]

Overnames en verkopen

Smit Internationale

Op 15 september 2008 deed Boskalis een bod van € 1,1 miljard op Smit Internationale.[25] Zie ook: Boele en Oosterwijk

Boskalis zag op 4 december 2008 af van een officieel bod op Smit. Naar eigen zeggen omdat ze het niet eens kon worden met Smit over de verschillende voorgestelde splitsingsscenario's van Smit. De bestuurder van Boskalis geeft aan dat met het oog op de gewijzigde omstandigheden op de financiële en overige markten, Boskalis het 'niet verantwoord acht' een openbaar bod door te zetten dat niet kan rekenen op de steun en medewerking van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Smit. Na deze bekendmaking stortte het aandeel van Smit in met 30% en Boskalis met 40%. In de markt werd gespeculeerd over een vijandige overname van Smit door Boskalis later in 2009.

Een jaar later, op 12 november 2009, maken Boskalis en Smit in een gezamenlijk bericht bekend dat ze voornemens zijn om te fuseren. De activiteiten van Smit blijven onder de eigen naam binnen de Boskalis groep doorgaan. Het bod heeft een waarde van € 1,35 miljard, inclusief € 250 miljoen aan schulden die Smit op de balans heeft staan.[26] Op 27 maart 2010 stemmen de aandeelhouders in met de fusieplannen. De nieuwe combinatie telt zo'n 14.000 werknemers.

Dockwise

Op 26 november 2012 heeft Boskalis een bod uitgebracht op Dockwise van € 17,20 per aandeel ofwel € 682 miljoen in totaal.[27] Het bod ligt circa 60% hoger ten opzichte van de slotkoers van € 10,66 per aandeel Dockwise op 23 november 2012. De investeringsmaatschappij HAL Investments steunt de voorgenomen overname. Deze maatschappij heeft controlerende belangen in beide ondernemingen; zij bezit 31,7% van de aandelen Dockwise en 33,4% van Boskalis. Vanwege het aanvullende karakter van de activiteiten en de positieve ontwikkeling van de markten waarop beide bedrijven actief zijn, zal deze overname in het slechtste geval maar beperkte nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij beide bedrijven. Op 13 maart 2013 had Boskalis 99% van de aandelen Dockwise in handen.

Fairmount

In maart 2014 werd Fairmount in Rotterdam overgenomen. Fairmount is een aanbieder van zeesleepdiensten over lange afstanden.[28] Het bedrijf werd in 1980 opgericht en kwam in 2007 in handen van de Franse rederij Louis Dreyfus Armateurs.[28] Het bedrijf beschikt over vijf sleepboten en telt 48 werknemers. De omzet in 2012 was zo’n € 50 miljoen. De exacte overnamesom is niet bekendgemaakt, maar Boskalis betaalt circa 6x de EBITDA.[28] Met Fairmount versterkt Boskalis zijn marktpositie op het gebied van offshore energy-dienstverlening en berging.

Gardline

In augustus 2017 werd de overname aangekondigd van de Britse zeebodemonderzoeker Gardline Group.[29] De overnamesom is ongeveer € 44 miljoen, inclusief de schulden.[29] Met de transactie wil Boskalis alsnog actief worden op het gebied van bodemonderzoek, dit na de mislukte overnamepoging van Fugro. Gardline is in 1969 opgericht. Het is een familiebedrijf met ongeveer 750 werknemers.[29] De vloot bestaat uit 15 onderzoeksschepen en 25 kleinere vaartuigen en de jaaromzet ligt tussen de 60 en 70 miljoen pond.[29] De belangrijkste markt voor dit bedrijf is Noordwest-Europa en levert hier diensten in opdracht van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven en bouwers van windmolenparken op zee.[29]

SAAM SMIT Towage

In februari 2019 werd bekend dat Boskalis zijn belang in SAAM SMIT Towage aan partner SAAM gaat verkopen.[30] Boskalis verwacht een verkoopopbrengst van US$ 201 miljoen. De joint venture werd in 2014 gevormd en had toen betrekking op de respectievelijke havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien is het ook in andere landen actief geworden. Met de verkoop in gedachte, schreef Boskalis in 2018 al 210 miljoen euro af op de waarde van het belang. Op 30 oktober 2019 werd de transactie afgerond en Boskalis kan een boekwinst van € 40 miljoen vóór belastingen bijschrijven.[31]

Externe link

Informatie

Artikel Boskalis in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:

De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2021-06-14 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=179828