Herb Gryfic

Przedwojenna wersja herbu

Herbem miasta i gminy Gryfice jest gryf pomorski w kolorze czerwonym, o czerwonym dziobie i pazurach na białym polu tarczy herbowej z zaokrągloną dolną krawędzią, trzymający w szponach lilię w kolorze żółtym. Bordiurę stanowi cienka czarna linia. Herb oraz jego barwy zostały umieszczone także na fladze miasta i gminy.

Symbolika

  • czerwony gryf nawiązuje do założyciela miasta księcia pomorskiego Warcisława III z dynastii Gryfitów, a także Barnima I, który nadał miastu nazwę,
  • złota lilia symbolizuje znajdujący się w mieście kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tj. kościół farny).

Kształtowanie się herbu

Na pieczęci z XIII/XIV w. wyobraża gryfa stojącego na podwójnej lilii, w XIV w. zamiast lilii występują fale rzeczne[1]. Ostatecznie ukształtował się wizerunek stojącego na białym tle czerwonego gryfa trzymającego w szponach złotą lilię heraldyczną.

Według Bruggemanna, historyka, pierwotny herb Gryfic był umieszczony na niebieskim tle[2]. Był to czerwony gryf z płynącą poniżej rzeką Regą, któremu dodano w 1334 roku lilię.

Obecny wizerunek herbu

Do 2004 r. herb miasta i gminy Gryfice nie uzyskał pozytywnej opinii MSWiA dot. projektu herbu. Burmistrz Gryfic wnioskował dwukrotnie[3] ws. zaopiniowania przedłożonych projektów. Poprawiony projekt herbu uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komisja w pierwszej negatywnej opinii zaproponowała by m.in. zmianę koloru dzioba i szponów ze złotych na czerwone dzięki czemu bardziej wyróżniałaby się lilia. Dodatkowym elementem poprzedniej wersji herbu była belka w górnej części tarczy herbowej, z napisem GRYFICE, które nie było zgodne z zasadami heraldyki.

29 października 2004 r. MSWiA pozytywnie zaopiniowało przedłożone projekty herbu (jednakże zgłaszając uwagi dot. ich realizacji plastycznej). Dzięki tej decyzji Rada Miejska w Gryficach mogła ustanowić nowy wizerunek herbu uchwałą z 7 grudnia 2004 r. ws. ustanowienia herbu i flagi gminy Gryfice (unieważniając poprzednią wersję herbu).

Marginalia

Komisja Heraldyczna, której przewodniczył prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński, w swojej drugiej opinii o projektach herbu i flagi Miasta Gryfice[4] stwierdziła, iż czerwony gryf tylko dotyka pazurami złotej lilii, a powinien ją trzymać. Komisja zidentyfikowała także wizerunek herbu jako odbitkę cyfrową z książki Miasta polskie w tysiącleciu[5]. Ponadto komisja zaleciła przedstawienie skali barw w przestrzeni CMYK lub systemie poligraficznym Pantone.

Motyw herbu

Zobacz też

Przypisy

  1. Strategia Gminy Gryfice 2005–2020, 1.1 Rys historyczny.
  2. Jerzy Wojciech Grycmacher, Legenda powiatu gryfickiego (opracowanie), Gryfice 2003.
  3. 10 grudnia 2003 r. oraz 3 czerwca 2004 r.
  4. Załącznik do uchwały nr 133-861/O/2004.
  5. M. Siuchniński (red. nauk.), Miasta polskie w tysiącleciu, T. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, tablica CI.

Bibliografia

Informacja

Artykuł Herb Gryfic w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:

Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-01-20 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=1101658