Allerzielen

Icoontje doorverwijspagina Zie Allerzielen (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Allerzielen.
Allerzielen
Allerzielen (1859) William-Adolphe Bouguereau
Allerzielen (1859) William-Adolphe Bouguereau
Gevierd door Rooms-Katholieke Kerk
Type Dodenherdenking
Belangrijkheid Herdenken van dierbare overledenen
Datum Westen: 2 november
Verwant met Allerheiligen

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie.[1] Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen,[2] waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

Wanneer Allerzielen samenvalt met een zondag, heeft dit altijd voorrang op de zondagsliturgie.

De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Dit is de avond vóór Allerheiligen.

Zie ook

Informatie

Artikel Allerzielen in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:

De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2020-11-14 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=62